Kommunikation, A & O i orostider


Start
Våra tjänster
Investor Relations
Interim Management
Rådgivning
Corporate Design
Produktion
Om oss
Press mm
Kontakta oss

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Som man ropar får man svarGod och genomtänkt företagskommunikation förtydligar bilden av verksamheten. Konkurrensförmågan om kunder, arbetskraft och viktiga affärspartners förbättras, samtidigt som förutsättningarna för en optimal värdering ökar. Kommunikation som en integrerad del av affären gör det lättare att nå uppsatta mål - effektivare och till en lägre kostnad.

Är profilen otydlig får man istället ropa högre och med en större insats för att bli hörd.

 


Inriktning

Share Communications är konsulter inom finansiellt inriktad marknadskommunikation. Vi erbjuder kvalificerade kommunikationstjänster till främst medelstora och mindre företag med utvecklingsambitioner.

I praktiken hjälper vi våra uppdragsgivare att tydliggöra och kommunicera de verksamhetsvärden som skapar och fördjupar relationerna till några av de viktigaste intressentgrupperna - aktieägare, kapitalmarknad och media.

Vid behov leder vi kommunikationsarbetet som avlastning till den verkställande ledningen.

Målet är att bidra till en långsiktigt ökad handlingsfrihet för våra kunder genom ett finansiellt attraktivt varumärke.

 

Profil

Share Communications är en erfaren rådgivare och produktionsresurs för bolag som vill utveckla sina kapitalmarknadsrelationer genom ett tydligt, relevant och intressant varumärke.

Vår samlade kompetens byggd på erfarenheten hos seniora medarbetare, ger oss möjlighet att erbjuda tillfälliga projektlösningar eller anpassade tjänsteabonne-mang med hög servicenivå och tillgänglighet.

Vårt nätverk av kvalificerade kommunikationskonsulter och samarbetspartners inom grafisk formgivning, webb- och trycksaksproduktion, Corporate Finance samt affärs- och transaktionsjuridik, är alla välrenommerade specialister som vid behov kompletterar våra egna tjänster.


©2012 Share Communications AB
Birger Jarlsgatan 2, pl 5
114 34 Stockholm
 

Tel 08-505 65 118

 
Medlem i FöretagarFörbundet